SES Eskişehir Şubesi: 112 çalışanları maraba değil

SES Eskişehir Şube Eş Başkanı Bülent Yıldırım, 112 çalışanlarının sorunlarına ilişkin basın yaptığı basın açıklamasında “Acil sağlık hizmetleri haftasında bile ne sağlık bakanlığı ne de müdürlük tarafından çalışanlara yönelik sorunları dinlemek çözmek adına motive edici herhangi bir etkinlik ya da eylem dahi yapılmamıştır” dedi.

ANKA’nın haberine göre 1Bülent Yıldırım açıklamasında şunları söyledi:

GÜVENLİK SORUNU: 112 birimlerinde çalışan sağlık emekçilerinin devasa sorunları vardır. Sorunların başında güvenlik sorunu gelmektedir. Polis veya jandarma neredeyse her vakaya ambulanstan sonra gelmektedir ve bu durum tehlike oluşturmakta ve can güvenliğini riske etmektedir. Saldırgan şahıs ihbarına bile ilk olarak ambulans ekibi gitmektedir ve bu gibi vakaların klinik açıdan çok adli yönü daha öncelikli olmasına rağmen 112 ekibi bu ve bunun gibi vakalarla direkt karşılaşmak durumunda kalmakta ve yer yer saldırıya uğramaktadır. Özellikle adli vakalarda ambulans ekibine zorunlu kılınan 90 saniye kuralı emniyeti sağlamakla görevli kurumlar için de geçerli olmalıdır. Komuta Kontrol Merkezi çağrı karşılama vaka elemesinde tıbbı bilimsel gereksinimden çok ‘vatandaş memnuniyeti’ gibi son derece muğlak ve iktidarın politik beklenti ve tercihleri üzerinden yaklaşılmaktadır.

ACİL AMBULANS HİZMETLERİNDE SUİSTİMAL VAR: Neredeyse her arayan şahsa aciliyeti veya yaşamsal riski olmasa bile ambulans yönlendirmesi yapılmaktadır. Sonuçta acil olmayan hatta klinik bile olmayan durumlara ambulans gönderilmektedir. Bu da gerçekten acil olan, yaşamsal riski olan birçok olası hastanın hayatını peşinen tehlikeye atmaktadır. Acil ambulans hizmetleri birçok yerde idarecilerin, siyasetçilerin suistimale açıktır. Yurttaşlarımızın acil yaşamsal sorunlarına müdahale için kurulan sistem ne yazık ki sık sık hastaneye yolcu götüren taksi niteliğine dönüşmüştür. Her çağrıya karşılık ambulans gönderme eğilimi iş yükü, yıpranma, emek ve zaman israfı oluşturduğu gibi gerçek ihtiyacı olan insanlara müdahalede gecikmeye sebep olmaktadır.

YEMEK, ISINMA, HİJYEN: Ambulans çalışma sistemi; acil müdahale, personel, bilimsel yaklaşım odaklı olmaktan çıkmıştır. Çalışanların yoğunluğu, ihtiyaçları, vakaya çıkma sayıları düşünülmeksizin aşırı bir tempoyla tabiri caizse kölece çalışmaya zorlanmaktadır. Oysa 112 Acil ambulans biriminde çalışan tüm arkadaşlarımız çok büyük bir risk ve stres altında, hayat ile ölüm arasında yurttaşlarımızı yaşatmak için çalışmaktadır. Bu özel ve öznel durumdan ötürü çalışma biçimlerini ortamlarını en insani bir biçimde düzenlemek zarurettir. 112 Emekçilerinin başta ücret düşüklüğü ve dengesizliği, yemek sorunu, ısınma, hijyen, dinlenme alanlarının düzenlenmesi, hizmet binalarının uygunluğu depreme dayanıklılığı konuların incelenmesi gibi çok sayıda sorunu vardır. Ücretlerin insanca yaşanacak düzeye çıkarılması, çalışma alanlarının emekçilerin ihtiyaçları gözetilerek düzenlenmesini istemektedirler. Bu alanda mobbing, kayırmacılık iddiaları çok yoğundur. Acil sağlık hizmetleri haftasında bile ne sağlık bakanlığı ne de müdürlük tarafından çalışanlara yönelik sorunları dinlemek çözmek adına motive edici herhangi bir etkinlik ya da eylem dahi yapılmamıştır.

KAMU SPOTLARI ARTTIRILMALI: Vaka seçimi daha efektif yapılmalıdır. Vakalarda kod uygulaması getirilmelidir. Acil müdahale gerektirmeyen fakat ambulansla gitmesi gereken immobil ya da hareket kaybı olan vakalar için mavi şeritli ambulanslar çoğaltılmalıdır. Şiddete karşı yaptırım ve cezalar indirimsiz olarak bire bir uygulanmalıdır. Personel güvenliği ve personel öncelikli çalışma şartları uygulanmalıdır. Personelin ‘ambulans şartlarına ne kadar maruz kaldığı ne kadar vakaya çıktığı ‘değerlendirilmeli bu durum ana kıstas olmalıdır. Ambulansın hangi acil durumlarda aranacağına dair kamu spotları arttırılmalıdır siyasi ve nüfus etkiler sonlandırılmalıdır. Hangi vakaya ambulans gönderileceğinin tek kriteri bilimsel yaklaşımlar olmalıdır. Ambulansa trafikte yol verme zorunluluğu ve kuralları ile ilgili kamu spotları arttırılmalıdır. Ambulans ekibi, insan hayatını kurtaran ve devamlılığını sağlamak için acil yardım eğitimi almış kalifiye personellerdir. Dolayısıyla yapılan iş profesyonel bilgi gerektiren ileri seviye müdahalelerdir. Bu sebeplerden dolayı iş ve mesleklerin tanımlanması yeniden değerlendirilmelidir.

112 ÇALIŞANLARI BİRİLERİNİN MARBASI DEĞİL: Sonuç olarak buradan bir kez daha söylüyoruz ki; 112 Ambulans ve Acil sağlık hizmetleri yaşamsaldır. Siyasi beklentiler üzerinden değil tıbbi zorunluluklar ve ihtiyaçlar üzerinden tüm yurttaşlarımızın acil yaşamsal sorunlarını çözmek için planlanmalıdır. 112 çalışanlarının birilerinin marabası değil son derece iyi eğitimli, yurttaşlarımızı yaşatmak için gece gündüz çalışan emekçiler olduğu bilinmelidir. Ve tüm özlük hakları iyileştirilmeli, çalışma ortamları taleplerimiz doğrultusunda düzenlenmelidir. SES Eskişehir Şubesi olarak taleplerinin takipçisi olacağımızı ve çözülene dek mücadele edeceğimizi buradan ilan ediyoruz.” (HABER MERKEZİ)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir