Kartellerin Ortaya Çıkarılması İçin İşbirliği Yapanlara Cezai İndirim

Kartellerin ortaya çıkarılması konusunda işbirliği yapan teşebbüslere idari para cezası verilmemesi veya verilen cezalarda indirim uygulanması sağlanacak.

Rekabet Kurumu tarafından hazırlanan “Kartellerin Ortaya Çıkarılması Amacıyla Aktif İşbirliği Yapılmasına Dair Yönetmelik”, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelikle, Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’da yasaklanmış kartellerin ortaya çıkarılması amacıyla Kurum ile aktif işbirliği yapan teşebbüslerle teşebbüs yöneticilerine ve çalışanlarına, kanunda belirtilen idari para cezalarının verilmemesine veya verilecek cezalarda indirim yapılmasına ilişkin usul ve esaslar düzenlendi.

Buna göre, kartelleşmenin önüne geçmek için Rekabet Kurulunun ön araştırma yapmaya karar vermesinden önce diğer kartel taraflarından ve kolaylaştırıcılarından bağımsız, belirlenen bilgi ve belgeleri sunan, koşulları yerine getiren ilk başvuru sahibine para cezası verilmeyecek.

Kurula delil niteliği taşıyan bilgi ve belgeleri sunan, koşulları yerine getiren ancak ceza verilmemesine ilişkin düzenlemeden yararlanamayan başvuru sahiplerine, verilecek para cezalarında indirim uygulanacak, bunların yönetici ve çalışanlarına ceza verilmeyebilecek.

Aktif işbirliği kapsamında indirim için gelen ilk başvuru sahibine verilecek cezada yüzde 25-50, ikinci başvuru sahibine verilecek cezada yüzde 20-40 indirime gidilecek. Diğer başvuru sahiplerine verilecek cezalarda ise yüzde 15-30 indirim uygulanacak.

Deliller neticesinde ihlalin süresinin uzaması ve benzeri nedenlerle para cezasının artırılması gerekirse bu artıştan, ilgili delilleri ilk olarak sunan başvuru sahibi ile başvuru sahibinin aktif işbirliğinde bulunan yöneticileri ve çalışanları etkilenmeyecek.

Başvuru sahiplerine ve aktif işbirliğinde bulunan yöneticilere ve çalışanlara verilecek cezalar, işbirliğinin niteliği, etkinliği ve zamanlaması dikkate alınarak indirilecek.

Soruşturma sonrası verilecek karara kadar işbirliği devam edecek

Başvuru konusu kartelin etkilediği ürünler, coğrafi kapsamı, süresi, kartele taraf olan teşebbüslerin, varsa kartel kolaylaştırıcılarının isimleri ve ticaret unvanlarıyla adresleri, kartelle ilişkili görüşmelerin tarihleri, yerleri, katılımcıları, kullanılan görüşme araçları, kartelle ilgili diğer bilgi ve belgeler sunulacak.

Kartelle ilgili bilgi ve belgeler gizlenemeyecek veya ortadan kaldırılamayacak. Görevli birim tarafından kartelin ortaya çıkarılmasını zorlaştıracağı gerekçesiyle aksi belirtilmedikçe başvuru konusu kartele taraf olunmaya son verilecek.

Kurulun soruşturmanın tamamlanmasından sonra vereceği nihai karara kadar aktif işbirliği sürdürülecek.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir