İngilizce ve İspanyolcanın neden öğrenilmesi gereken en önemli diller arasında olduğunu merak ediyor musunuz?

İngilizce ve İspanyolcanın neden öğrenilmesi gereken en önemli diller arasında olduğunu merak ediyor musunuz? Veya neden dünyada en çok kullanılan diller bunlar?

Cevap :Sömürgeciliktir

Başkalarına hükmeden grup veya ulusa sömürge gücü veya emperyal güç denir, boyun eğdirilen ulus ise koloni haline gelir. Sömürge devletlerinin diğer ulusları kendi kişisel çıkarları için sömürmek, kültürlerini, dinlerini ve eğitimlerini empoze etmek, kaynaklarını kullanmak ve hatta belki de oraya fiziksel olarak yerleşmek için kullandıkları bu güç oyunu sömürgeleştirmedir.

Sömürgecilik küresel bir lise gibidir

Ülkeler ilk etapta diğer ülkeleri nasıl sömürgeleştirdi?

1914 yılına gelindiğinde dünyadaki ülkelerin çoğu Avrupa tarafından sömürgeleştirilmişti. Temel amaç, gezegensel bir süper güç olmak ve dünyaya hakim olmaktı. Böylece İtalya, Portekiz, Yunanistan, İspanya, İngiltere, Almanya gibi birçok Avrupa ülkesi sömürgeler edinmeye başladı ve bu da dünyanın sömürgeci bölünmesine yol açtı.

Böylece Asya ve Afrika’daki ülkelerin çoğu sömürge haline geldi. Avustralya, ada ülkesinden kimsenin kaçamaması nedeniyle İngiliz yetkililerin yerleşip burayı hapishane olarak kullanabileceği bir yerleşim kolonisi haline gelmişti.

Her şey, Avrupa uluslarının yeni ticaret yolları aramaya başladığı Keşif Çağı’nda başladı; Christopher Columbus ve Vasco Da Gama yeni topraklar keşfettiler. Bu Avrupalılar bu toprakları elde edebildiler çünkü yerli kabileler Avrupalılar gibi toprak sahibi olmaya inanmıyorlardı.
Avrupalılar yerli kabileleri vahşi, yamyam ve barbar olarak görüyorlardı; Avrupalılar ticaret kisvesi altında bu yeni toprakları işgal etmeye ve sahiplik iddia etmeye başladı.

Fetihleri, sanki bunu yapmak Avrupa’nın ahlaki sorumluluğuymuş gibi, yerli halkı uygarlaştırmanın dini gerekçesi ile ustaca gizlendi ve Hıristiyanlığın yayılmasına yol açtı.
Amerika ve Afrika’nın yerli kabileleri, bin yıl boyunca doğa unsurlarına taptıktan sonra zorla din değiştirip Hıristiyanlığı kabul etmeye zorlandılar; bu yüzden de dünyanın en önemli dinlerinden biri haline geldi.

Sömürgecilik Bir Lanet mi?

Sömürgecilerin ironik barbarca davranışları göz önüne alındığında: Kolonistler kolonilerindeki altyapıya, ticarete, tıbbi tesislere ve teknolojik gelişmelere yatırım yaptılar. Demokratik hükümet sistemlerinin kurulmasına ve okuryazarlığın yayılmasına yardımcı oldular ama tüm bu yatırımlar yerel halk için değil ; bizati kendi yayılmaları içindi.
Yerli kabilelere karşı din kisvesi altında büyük askeri operasyonlar yapıldı. İspanyol yönetimi altında Hispaniola halkının sayısı 250.000’den 15.000’e düşürüldü . Afrika’da ve sömürgeciliğe karşı ayaklanmaya çalışan diğer kolonilerde de benzer savaş eylemleri görüldü.
Siyahi kölelik, ırkçılık, kölelik ve insanlık dışıydı ne yazık ki. Yerli halklar, özellikle dünya savaşlarında “beyazlara” köle olarak satılıyor ya da savaşa asker olarak götürülüyordu. Beyaz kültür, eğitim ve din, siyahi halklara kendi istekleri dışında empoze edildi.
Sömürgeleştirmenin sadece topraklarında değil zihinlerinde de derin bir psikolojik etkisi oldu. Sömürgeciler, kendilerine olan saygılarını yok eden ve kültürlerini zehirleyen “beyazlara” kıyasla kendilerini aşağı bir ırk gibi hissettiler.

Afrika’da kölelik. Antlaşma, vintage kazınmış illüstrasyon(Morphart Creation)s

Hala Sömürge Olan Ülkeler Var mı?

Sömürgeciler ve koloniler arasındaki sayısız savaşın ardından, yirminci yüzyılda dünyayı kasıp kavuran bir sömürgecilikten kurtulma dalgası, çoğu ulusu sömürge yönetiminden kurtardı ve bağımsız kimliklerini kurdu. 1945’te Birleşmiş Milletler’in kurulmasının ardından siyasi bir devrim tüm ulusların topraklarını korudu ve uluslararası barışı korudu.

Ancak hâlâ Birleşik Krallık, ABD ve Fransa’nın sömürge yönetimi altında olan 16 bölge var. Bu ilişkilere artık sömürgecilik adı veriliyor. Bu bölgeler henüz kendi kendini yönetmeyi başaramadı ve 2 milyon insanı sömürge yönetimi altına alan NSGT Özyönetim Dışı Bölgeler olarak anılıyor.

Bölgeler arasında Falkland Adaları, Bermuda, Cayman Adaları, Amerika Birleşik Devletleri Virgin Adaları, Cebelitarık, Fransız Polinezyası, Guam ve diğerleri bulunmaktadır.

Bu bölgeler sadece dünya haritasındaki küçük işaretler değil, aslında sömürgeciler için önemli ekonomik öneme sahip. Cayman Adaları ve Bermuda, kişi başına düşen GSYİH’ye göre ilk on listede yer alıyor ve Guam önemli bir bölgesel güvenlik sağlıyor. Cebelitarık ve Falkland adaları diplomatik açıdan ihtilaflı olduğundan bu adaların sömürgeleştirilmesi zorlaşıyor.

Sömürgecilik, kısır ve açgözlü bir güç oyunundan başka bir şey değildir. Fiziksel sömürgecilikten kurtulmanın yanı sıra, sömürgelerin zihinlerinin de sömürgecilikten kurtulması da önemlidir; çünkü sömürgecilik, birçoğu kendilerini bu dehşetten ayırmakta güçlük çeken insanların hafızasını ve tutumunu hâlâ etkilemektedir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir