KolayBi’ Jet ile KOBİ’ler hızlıca e-faturaya geçiyor

Nilgün ÖZDEMİR

Gelir İdaresi Başkanlığı, 535 Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği kapsa­mında e-fatura kullanımını 1 Temmuz 2023 itibarıyla zo­runlu hale getiriyor. 2022 ve­ya müteakip hesap dönemleri için 500 bin TL ve üzeri brüt hasılatı olan e-ticaret faaliye­tinde bulunan mükellefler, bu kapsam içinde yer alıyor.

Tahsilat süresi kısalacak

KolayBi’ Kurucu Ortağı ve CEO’su Gökhan Boyana, KO­Bİ’lerin bu yöndeki ihtiyaçla­rını kolaylaştırmak amacıy­la KolayBi’ Jet’i geliştirdik­lerini söyledi. KolayBi’ Jet uygulamasıyla KOBİ’lerin hızlıca e-fatura entegrasyo­nunu tamamlayabilecekleri­ni ve hemen fatura kesmeye başlayabileceklerini belirten Boyana, “Uygulamanın ara­yüzü oldukça sade ve kulla­nışlı. KolayBi’ Jet uygulama­sı, e-fatura’ya geçiş ve hızlı fatura yönetimi için hap bir ürün olarak tanımlayabiliriz” dedi. Boyana, özellikle kar­go takip süreçlerinin ortadan kalkacağını vurguladı. e-fa­tura ile tahsilat ödeme süreç­lerinin kısalacağına dikkat çeken Boyana, nakit işlem­lerinin böylece hızlıca çözül­düğünü belirtti. e-fatura sa­yesinde faturaların kaybolma sorununun ortadan kalktığı­na işaret eden Boyana, “Ko­layBi’ olarak biz de e-fatura hizmeti sayesinde faturaların oluşturulması, gönderilme­si ve gerekli yerlere ulaştırıl­masındaki süreyi minimum seviyeye düşürüp, iş verimini otomatik olarak artırıyoruz. Bunun yanı sıra müşterileri­mizin e-fatura kullanımı ile kağıt faturanın hazırlanma süresindeki mürekkep, ka­ğıt ve basım maliyetlerini de ortadan kaldırıyoruz. Bu ko­nuda 75 binden fazla şirketin güvenini kazandık” diye ko­nuştu.

“Tüm hesaplar tek ekrandan yapılabiliyor”

KolayBi’ Kurucu Ortağı ve CEO’su Gökhan Boyana, KOBİ ölçekli 50 bin müşterisine finansal hizmetler ve ön muhasebe çözümleri sunduklarını söyledi. KolayBi’nin her sektöre uygun bulut tabanlı ön muhasebe programı olduğunu anlatan Boyana, startup, KOBİ veya şahıs şirketlerine; fatura kesme, gelir-gider yönetimi, stok takibi, cari hesap takibi ve şirket yönetimi gibi daha pek çok finansal işlemleri tek ekrandan yapabilme fırsatı sunduğunu belirtti.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir